Obavijest roditeljima

Za upis učenika u program produženog boravka za šk. god. 2016./2017. roditelj je dužan u računovodstvo škole dostaviti sljedeće dokumente zaključno  do  13. 9. 2016. godine.

- potvrde o prosjeku plaće za mjesec 6.–8. 2016. godine ili godišnju poreznu prijavu za 2015. godine ili odrezak od mirovine za oba roditelja učenika od 2. do  4. razreda;

- potvrde o mjestu boravka  za sve  članove obitelji (otac, majka i  djeca) na starije od 6 mjeseci;

- potvrdu Odjela gradske uprave za socijalnu skrb Grada Rijeke o oslobođenju plaćanja troškova produženog boravka i školske marende za učenika.

Zaprimanje zahtjeva građana za podmirenje navedenih troškova podnose  se u Gradu Rijeci, šalter sali na Titovom trgu br. 3